Personalegoder


Satser og beløbsgrænser

 Personalegoder  År 2016 År 2017
 Bagatelgrænse for visse personalegoder 5.800 kr. 5.900 kr.
 Værdi af fri bil (160.000 - 300.000 kr.) 25 pct. 25 pct.
 Værdi af fri bil (over 300.000 kr.) 20 pct. 20 pct.
 Værdi af fri telefon, computer og internet 2.700 kr. 2.700 kr.
 Værdi af fri sommerbolig (ugerne 22 - 34) 0,50 pct. pr. uge 0,50 pct. pr. uge
 Værdi af fri sommerbolig (andre uger) 0,25 pct. pr. uge 0,25 pct. pr. uge

Kilde: skat.dk
 
 
St. Torvegade 12 • DK-3700 Rønne • Tlf. 5695 0595 • CVR-nr. 74717810 • post@ronnerevision.dk

Mandag til torsdag kl. 08:00 - 16:00 • Fredag kl. 08:00 - 14:30