Skat


Satser og beløbsgrænser

 Skat  År 2016 År 2017
 Arbejdsmarkedsbidrag 8 pct. 8 pct.
 Sundhedsbidrag 3 pct. 2 pct.
 Personfradrag (fyldt 18 år) 44.000 kr. 45.000 kr.
 Personfradrag (under 18 år) 33.000 kr. 33.800 kr.
 Bundskat 9,08 pct. 10,08 pct.
 Topskat 15 pct. 15 pct.
 Bundgrænse for topskat (efter AM-bidrag er fratrukket) 467.300 kr. 479.600 kr.
 Skatteloft, personlig indkomst 51,95 pct. 51,95 pct.
 Skatteloft, positiv nettokapitalindkomst 42 pct. 42 pct.
 Grænse for indregning af restskat 19.200 kr. 19.600 kr.
 Aktieindkomst (progressionsgrænse) 50.600 kr. 51.700 kr.
 Aktieindkomst (skattesatser):
 - under progressionsgrænse 27 pct. 27 pct.
 - over progressionsgrænse 42 pct. 42 pct.
 Bundgrænse for jubilæumsgratiale/fratrædelsesgodtgørelse 8.000 kr. 8.000 kr.
 Kapitalpension (maksimumgrænse for fradrag) Afskaffet Afskaffet
 Ratepension og ophørende alderspension (maksimumgrænse for fradrag) 51.700 kr. 53.500 kr.
 Udligningsskat af store pensionsudbetalinger 4 pct. 3 pct.
 Aldersopsparing/aldersforsikring/supplerende engangssum 28.900 kr.
29.600 kr.
 Udligningsskattegrænse 379.900 kr. 388.200 kr.
 Opfyldningsfradrag for pensionsindbetalinger 0 kr. 49.300 kr.
 Maks. for overførsel af bundfradrag for udligningsskat fra ægtefælle 126.700 kr. 129.500 kr.
 Bundgrænse for visse lønmodtagerfradrag 5.800 kr. 5.900 kr.
 Grøn check 950 kr. 940 kr.
 Aftrapningsgrænse for "grøn check" 379.900 kr. 388.200 kr.
 Aftrapningsgrænse for supplerende "grøn check" - børn 392.567 kr.
397.866 kr.
 Maks. fradrag for fagligt kontingent 3.000 kr. 6.000 kr.
 Maks. beskæftigelsesfradrag 28.000 kr. 30.000 kr.
 Beskæftigelsesfradrag 8,30 pct. 8,75 pct.
 Maks. fradrag for gaver til velgørende foreninger (§ 8A) 15.200 kr. 15.600 kr.
 Restskat: Dag-til-dag-rente fra 1. januar til 1. juli 2,2 pct. 2,0 pct.
 Restskat: Procenttillæg 4,2 pct. 4,0 pct.

Kilde: skat.dk
 
 
St. Torvegade 12 • DK-3700 Rønne • Tlf. 5695 0595 • CVR-nr. 74717810 • post@ronnerevision.dk

Mandag til torsdag kl. 08:00 - 16:00 • Fredag kl. 08:00 - 14:30