Skoler og bofællesskaber


Bofællesskaber

Rønne Revision har gennem mange år specialiseret sig inden for administration, revision og rådgivning af bofællesskaber og har blandt andet som følge heraf i dag bofællesskaber rundt omkring i landet som kunder. Vi har erfaring indenfor servicedel, boligdel samt servicearealer. Vi er også sparringspartnere omkring udarbejdelse af driftsbudgetter og budgetopfølgning.


Frie grundskoler

Revision og rådgivning af frie grundskoler

Rønne Revision har gennem mange år specialiseret sig inden for revision og rådgivning af frie grundskoler og har blandt andet som følge heraf i dag et større antal frie skoler fordelt over hele landet som kunder. Vores speciale inden for ”skoleverdenen” gør, at vi er i stand til at tilbyde skolerne en god sparring og rådgivning. Vi har som følge af vores mangeårige samarbejde med skolerne også en god kontakt til Ministeriet for Børn og Undervisning, ligesom vi samarbejder godt med skoleforeningerne. Samarbejdet bidrager til, at vi i fællesskab med skolerne endnu bedre kan løse de regnskabsmæssige og økonomiske udfordringer, som skolerne møder i hverdagen.

Indlevelse og indsigt

Rønne Revision er glad for den sparring, åbenhed og nærhed, vi mødes med, når vi komme rundt på skolerne. Vi mener, at et samarbejde er meget mere end blot tal. Der skal også være plads til en kop kaffe og til en uformel snak. Vi mener, at kemien mellem revisor og skole skal være til stede og at samarbejdet bygger på en gensidig tillid og respekt. Det mener vores skoler heldigvis også – derfor har vores skoler også været hos os gennem mange år.

Hvad kan vi hjælpe med

  • En ”værktøjskasse” med diverse skemaer til brug for afstemning af skolens bogholderi således, at skolen kommer sikkert gennem hele bogholderiet.

  • Bogholderimæssig assistance. 

  • Drifts- og likviditetsbudgetter under hensyntagen til elevtal, taxametertilskud og forældrebetaling. 

  • Udarbejdelse af årsrapport og indberetning af skolens regnskabsmateriale på Undervisningsministeriets regnskabsportal. 

  • Deltagelse i møder med skolens ledelse samt deltagelse i skolens generalforsamling/skolekreds. 

  • Omlægning af lån samt finansiering og gældspleje. 

  • Rådgivning omkring etablering/ændring af forretningsgange og interne kontroller. 

  • Forvaltningsrevision som er et lovkrav udfører vi løbende sammen med skolens ledelse.

I et godt fællesskab er der altid plads til flere. Derfor vil vi også meget gerne tale med dig og din skole og se om det ikke kan blive starten på et godt og frugtbart samarbejde til gavn for begge parter.

 
 
St. Torvegade 12 • DK-3700 Rønne • Tlf. 5695 0595 • CVR-nr. 74717810

Kontakt os på mail

Mandag til torsdag kl. 08:00 - 16:00 • Fredag kl. 08:00 - 14:30